FREIA of Norway - Lohengrin milk chocolate with cream filling, 1.1oz PERISHABLE

FREIA of Norway - Lohengrin milk chocolate with cream filling, 1.1oz PERISHABLE

  • $3.79


Lohengrin (milk chocolate with cream filling), by Freia of Norway, 1.1oz